داغترین‌ها: #فاطمیه

"فرح انگیز" توسط استاد امین هادی

106
بخشی از قطعه "فرح انگیز" نوازنده: آقای امین هادی استاد سه تار آموزشگاه موسیقی اورنگ تصویر: الهه نیکو (استودیو اخوان)
pixel