پمپ داب (DAB) سری NKM

684

پمپ های سانتریفیوژ 1400 دور مدل NKM برای انتقال آب سرد و گرم جهت سیستم های گرمایشی و سرمایشی، صنعتی و کشاورزی مناسب می باشند.