اختلافات کوچک زناشویی بزرگ می شوند اگر ..

206

اختلافات کوچک زناشویی به راحتی بزرگ می شوند . اگر بخواهیم که این اختلافات را از بین ببریم بایستی چه کنیم ؟ خانم دکتر سارا سجادی فر مشاور زوج درمانگر مرکز مشاوره اکسیر در این باره بیشتر به ما خواهند گفت . psychoexir.com