تست موفقیت آمیز اسموک موتور جمکو برای اولین بار درایران

6,298

تست اسموک موتور 90 کیلو وات جمکو اتمام موفقیت آمیز تست اسموك موتور٩٠ كیلووات تولیدى شركت جمكو در دماى بیش از ٢٥٠ درجه به مدت ٢ ساعت براى اولین بار در ایران برگ دیگرى از افتخارات صنعت كشور عزیزمان مى باشد. این الکتروموتور به سفارش شرکت مپرا در جهت حمایت از تولید داخل ساخته شده است. این تست با حضور کارشناسان ارشد شرکت مپرا، کارشناسان اداره استاندارد و کارشناسان شرکت جمکو در محل شرکت مپرا انجام شد.

جمکو
جمکو 1 دنبال کننده