سخنرانی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در مراسم طرح پویش همدل

252
مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در مراسم توزیع بسته‌های معیشتی طرح پویش همدل با بیان اینکه با کمک ۵۳ هزار پایگاه بسیج بیش از سه و نیم میلیون بسته معیشتی به ارزش ۳۰۰ هزار تومان بین نیازمندان توزیع شده است، اظهار داشت: در راستای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه بنیاد مستضعفان ۵۰۰ هزار بسته معیشتی تهیه و توزیع کرد.
pixel