مردم ایران، حامی سپاه پاسداران

811
مردم ایران حامی سپاه پاسداران هستند؛ اقدام خصمانه آمریکا، اتحاد و یکپارچگی نیرو‌های نظامی و مردم را بیش از گذشته کرده است. جهت مشاهده ویدئو های بیشتر، کانال سروش وبسایت به نشانی Sapp.ir/wefam.ir و کانال گپ وبسایت به نشانی Gap.im/wefam_ir را دنبال کنید.
pixel