دعاهای قرآنی-حجت الاسلام عظیمی ،برنامه نوزدهم تسبیح95

1,404

نکاتی ظریف و لطیف پیرامون دعاهای قرآنی در برنامه نوزدهم تسبیح از زبان حجت السلام والمسلمین عظیمی -شبکه جهانی جام جم