درمان افسردگی | دوره 10 ماهه اسطوره های زندگی و سازمان

61

این ویدیو مربوط به دوره 1ساله لیدرشیپ ،اسطوره های زندگی و سازمان دکتر علی میرصادقی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره و شرکت در جلسه معارفه می توانید عدد 777 را به 3000909030 پیامک کنید.

pixel