تفاوت ضريب مسير و ضريب همبستگي

675
اسماعیل عیوضی 29 دنبال‌ کننده
چه تفاوتي بين ضريب مسير و ضريب همبستگي وجود دارد؟آيا ميتوان در يك تحقيق فقط از ضريب همبستگي استفاده كرد و به سراغ ضريب مسير و معادلات ساختاري نرفت؟آيا نتايجي كه ضريب مسير به ما مي دهد دقيقا همان نتايج ضريب همبستگي مي باشد؟ ضريب مسير تحليل قويتري دارد يا ضريب همبستگي؟ چرا در يكي تحقيقي ضريب همبستگي معنادار شده ولي ضريب مسير غير معنادار تشخيص داده شده است؟ مدرس: اسماعیل عیوضی ( سايتwww.spss-pls.com ) تحليلگر آمار، انجام تحلیل آماری با هزینه دانشجویی و کاملا دوستانه (تلفن تماس:09351323950)
pixel