چالش کار تیمی در Agile (درباره اهمیت کار تیمی در نگرش اجایل و روشهایی مثل اسکرام

691

یک ویدیو کوتاه درباره اینکه چرا کار تیمی در نگرش اجایل و روشهایی مثل اسکرام مهم است

۱ سال پیش
# agile
mahyarevafa
mahyarevafa 11 دنبال کننده