چالش کار تیمی در Agile (درباره اهمیت کار تیمی در نگرش اجایل و روشهایی مثل اسکرام

889
یک ویدیو کوتاه درباره اینکه چرا کار تیمی در نگرش اجایل و روشهایی مثل اسکرام مهم است
mahyarevafa 63 دنبال کننده
pixel