ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انواع خروجی در لینوکس

2
انواع خروجی در لینوکس و یک اسکریپت ساده
pixel