فراسینما: وقتی کارگردانان خودشان را تکرار می کنند

2,485
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

کارگردانان نشانه های خاص خود را در اوایل مسیر حرفه ای شان به مخاطب نشان می دهند. بعضی از این کارگردانان بزرگ در آثار بعدیشان نیز نشانه های خود را نشان می دهند. در این ویدیو ببینید که کارگردانان بزرگ چگونه خودشان را تکرار می کنند. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده
filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.