جعبه گشایی ساعت 117 میلیونی کندال لیمیتد ادیشن

2,454
جعبه گشایی ساعت 117 میلیونی تومانی کندال لیمیتد ادیشن تنها 300 عدد از این ساعت در جهان وجود دارد. این ساعت دارای یاقوت کبود طبیعی در هر دو طرف ساعت می باشد.
HorologeHall 216 دنبال کننده
pixel