یاران خراسان

165
کارگردان:سید امیر حسین ارجمند سادات / نویسنده:سید امیر حسین ارجمندسادات / فیلم بردار:سید امیر حسین ارجمند سادات / تدوین گر:سید امیرحسین ارجمند سادات / بازیگران:سیاه پوشان امام حسین / شهر:مشکین شهر / پایه:یازدهم
pixel