تمرین هوازی ، پیش از تمرین بدنسازی یا بعد از آن؟

2,290

دکتر دامون اشتری مشاور تغذیه و بیوشیمیست بالینی متخصص تغذیه ورزشی مدرس دانشگاه تمرین هوازی ، پیش از تمرین بدنسازی یا بعد از آن؟

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.2 هزار دنبال کننده