ویولن ایزاک استرن-Isaac Stern

791
sanaz 415 دنبال کننده
زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت حمید عسکری
pixel