موضعگیری در فتنه ها

804

سید مصطفی میرسلیم: در فتنه ها، باید به موقع موضع گیری کنیم.

7773246

7773246

1 سال پیش
سلام دوستان برید توی مسابقه زومیت شرکت کنید گلکسی نوت 8 برنده شید yon.ir/Note8Quiz