جنگ و آنچه بازی های ویدیویی از این پدیده شوم به تصویر می کشند

2,854
در این آیتم ویدیویی نگاهی کلی به جنگ در دنیای واقعی و دنیای بازی های ویدیویی انداخته ایم و از این گفته ایم که چگونه بازیسازان توانسته اند، حس حضور در یک جنگ را به بازیکنان القا کنند.

Rock Gaming

1 سال پیش
عالی

SALEH

2 سال پیش
عالی
pixel