رادیو اقتصاد و گزارش نتایج قطار جادویی دو هفته بعد سفر گرگان

349

در این برنامه که با حضور مهندس علی زارعی (مدیریت پروژه قطار جادویی) و آقای امیر یوسفی (کارآفرین) در استودیو رادیو اقتصاد انجام گرفت.ابتدا گزارش خانم نعمت زاده خبرنگار رادیو پخش شد و سپس به نتایج طرح قطار جادویی اشاره شد اطلاعات بیشتر www.n-javan.com

رحیم پوررحیمی

رحیم پوررحیمی

4 سال پیش
بسیار استفاده کردم.