تابع Vlookup در اکسل

3,620

در این ویدئو نحوه استفاده از تابع vlookup آموزش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده