حضور مهندس پیمبرپی مدیر عامل زالوپروران در جشنواره کارآفرینی سیما

112
دعوت از مهندس پیمبرپی برای حضور در جشنواره کارآفرینی سیما در هشتم دی ماه 1398 در راستای شفاف سازی کارآفرینی در صنعت زالو و همچنین بیان ویژگی ها و مزیت های رقابتی زالوپروران
pixel