درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره-جلسه4

1,032
درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره -جلسه 4-دکتر حامد شهبازی-دانشگاه اصفهان
حامد 29 دنبال کننده
pixel