درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره-جلسه4

1,126
درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره -جلسه 4-دکتر حامد شهبازی-دانشگاه اصفهان
حامد 60 دنبال کننده
pixel