سفری کوتاه با مجید اخشابی

4,394

مصاحبه ای دیدنی از ایران پرواز... ✅10-15 سنتور در خانه همینطور روی هم چیده ام/ ✅اگر عاشق می بودم باید تمام زندگی ام را تحت تاثیر آن قرار میدادم/ ✅اکثر دوستان میگویند چرا تا وقت پیدا میکنی فوری شمالی!/ ✅هیچ وقت از پرواز نترسیده ام.

زیروبم
زیروبم 2.8 هزار دنبال کننده
احساس عاشقی

احساس عاشقی

1 سال پیش
عالی استادگرانقدرچون همیشه