کشنده اسکانیا؛ مقاوم- کم مصرف- لذت رانندگی- خوش رکاب- ماموت دیزل

2,035
pixel