بزن بزن شدید هواداران پرسپولیس و داماش! @esteghlaljavann

499

به کانال استقلال جوان سر بزنید، با ما استقلالی تر خواهید بود @esteghlaljavann