اعتصاب کامیون داران به کجا رسید

21,317
نتایج جلسه وزیر کار با نمایندگان اتحادیه کامیون داران
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel