جلسه 14 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نگارش روش تجزیه و تحلیل داده ها

142

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش روش تجزیه و تحلیل داده ها آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564909198