روش مشاهده robots.txt در سایت

20

در این آموزش میتوانید اطلاعات فایل robots.txt هر سایتی را مشاهده کنید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید