محاسبات عددی درس ۱۹: انتگرال گیری عددی روش مستطیلی

139
در این درس به معرفی روش مستطیلی برای انتگرال گیری عددی پرداخته شده است. مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV
pixel