ماجراهای دیانا با داستان روما در اتاق دیانا

11,406

یک عنکبوت عظیم در اتاق رم وجود دارد. دیانا به برادرش اجازه داد در اتاقش زندگی کند. اما رم رفتار غیرقابل تحمل دارد، چیزهایی را پراکنده می کند و نسبت به دختر بی ادب است. دیانا تصمیم می گیرد از عنکبوت خلاص شود.

pixel