خدا بود و ديگر هيچ نبود.

1,136
قطعه‌ای از یادداشتهای شهید دکتر #مصطفی_چمران از کتاب :خدا بود و دیگر هیچ نبود به کوشش مهدی چمران تولید :بنیاد شهید چمران ناشر: سازمان چاپ و انتشارات این کتاب شامل سه بخش است : بخش اوّل،هشت یادداشت از دوران اقامت درامریکا بخش دوّم،چهل و پنج یادداشت از دوران اقامت در لبنان بخش سوّم،هفت یادداشت از دوران بازگشت به ایران قطعه‌ای خوانده شده یادداشت مورّخ ۱۸ اکتبر ۱۹۶۰ از بخش اوّل است. موسیقی: قطعه‌ای از آلبوم «نا»اثر مجید درخشانی و شاهو عندلیبی
pixel