آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی

1,281

در این ویدیو به بعضی از آموزه هایی که در این چند سال از چندین استارتاپ ایرانی، مشاوره و سرمایه گذاری یاد گرفته‌ام اشاره شده است.