آموزه 39. نحوه ارزیابی کمّی ایده یک استارت آپ بوسیله بوم نوپای ناب

137

از سری مجموعه 1+40 آموزه مدیریتی برای مهندسی و از حوزه دانشی کارآفرینی؛ عموماً عدم واقع بینی و ارزیابی درست یک ایده در ابتدای راه یک استارت آپ، بزرگترین مشکلی است که کارآفرینان را در طی زمان فعالیت خود دچار دلسردی و شکست می کند. در این ویدیو سعی کردم با معرفی یک روش کاربردی و البته ساده، کمکی به مهندسین عزیز برای بالابردن درصد موفقیتشان در کارآفرینی، ارائه دهم.