یابن ولی الله سلام علیک حاج محمود کریمی ظهر عاشورا محرم ۱۳۹۷ ۱۴۴۰

4,114

مداحی مداح حاج محمود کریمی در هیعت رفع الله رایت العباس تهران شمیرانات امام زاده علی اکبر ظهر عاشورا محرم ۱۴۴۰ ۱۳۹۷ یابن ولی الله سلام علیک .