چیزکیک دارچینی کدوحلوایی با تاتیانا

305

ترجمه رسپی کامل در سایت چشیدنی http://cheshidani.com/pumpkin-cheesecake/ INSTAGRAM: @cheshidanii

چشیدنی 64 دنبال کننده
زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت حمید عسکری
pixel