گاوماهی پریوفتالما: Amblyeleotris periophthalma

71

گاوماهی پریوفتالما (نام علمی: Amblyeleotris periophthalma)، از گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی حداکثر 11 سانتیمتر می‌شود و ارزش آکواریومی دارد. با بعضی میگوها همزیست است و از لانهء آن‌ها استفاده می‌کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Amblyeleotris-periophthalma.html

pixel