روستای متروکه؛ محل زندگی یوزپلنگ ایرانی

524

روستای آریز در شمال شهر بافق محل زندگی یوزپلنگ ایرانی است