جرم گیری

134
clinicmehrad
clinicmehrad 3 دنبال‌ کننده

http://mehraddental.irجرم گیری دندان عبارتست از پاکسازی دندان‌ها با استفاده از ابزارهای دندان پزشکی یا دستگاه فراصوت (اولتراسونیک) که به فرآیند جرمگیری دندان کمک می‌کند. جرم گیری دندان، سطح دندان را تمیز کرده و زبری آن را رفع می کند.

clinicmehrad
clinicmehrad 3 دنبال کننده