تمرین تیم ملی اروگوئه پیش از تقابل با پرو

214
تمرینات تیم ملی اروگوئه (98/04/07)
کلاکت اسپرت 11.6 هزار دنبال کننده
pixel