اشک قلم - شماره 3

87
کنار یادتان و نام تان آنچنان قد می کشم که با چشمان بسته می توانم ماه و خورشید و کهکشان ها را در دست بگیرم، چشم که باز می کنم می بینم دست به دامان تان گرفته ام... مجموعه اشک قلم، به قلم سرکارخانم نجم الدین | تولید در مجموعه تصویری نگاهان
نگاهان 33 دنبال کننده
pixel