زنگ آموزش سازمان محیط زیست8:جایگاه تالاب در آینده ایران

285
سخنرانی با موضوعات: کارکردها و ارزش اقتصادی تالاب ها، کنوانسیون رامسر، نمونه هایی از چالش های پیش رو و برنامه های احیای تالاب های کشور سخنرانان: نسیم طواف زاده، گل خانم باقری نیا، سیروس زارع و حسین رفیع به عنوان نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه آب و محیط زیست دوشنبه 14 اسفندماه 1396 تهران- سالن همایش های بین المللی پارک طبیعت پردیسان زمان: 53 دقیقه
pixel