معادله درجه 2- قسمت 2- مجموع حاصلضرب و تفاضل ریشه ها

1,708
مهندس بابک سادات 643 دنبال‌ کننده
1,708 بازدید
اشتراک گذاری
معادله درجه 2- قسمت 2- مجموع حاصلضرب و تفاضل ریشه ها
pixel