پخت شیره انگور در روستای هزاوه ، اراک

9,933
انگور مهمترین محصول روستای هزاوه در شهرستان اراک است ، اواخر تابستان و اول پاییز فصل چیدن انگور ، تهیه شیره انگور و باسلوق است، بیشتر در www.dournist.com

آسانا

2 سال پیش
خاکشو از کجا بیاریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
pixel