دستمال توالت طلا - لعنت بر هر چی مرفه حروم لقمه

677
مرفهین بی درد که از خون مردم مکیده اند و پولدار شدند بستنی طلا و الماس و غذاهای چندهزار دلاری میخورند و در توالت طلایی خودشان را خالی کرده و با دستمال توالت طلا خودشون رو ... در حالیکه نیازمندانی در جهان و حتّی ایران وجود دارد که در خیابان میخوابند و برای نان شب شان محتاجند و از سوء تغذیه می میرند
pixel