سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1374

2,719

سال 74، حالا رقابت سخت تر به نظر می رسد، یک کار درجه یک از شجریان، یک موسیقی فیلم خاص از مجید انتظامی و یک کار نوستالژیک از ناصر چشم آذر، تا این که شما کدام را می پسندید