رازی مهم در ثروتمند شدن بصورت تضمینی

3,120
یکی از دلایل مهم عدم ثروتمندشدن بیشتر مردم داشتن الگوهای و تفکرات اشتباه آنها در مورد پوب،ثروت و دارایی است. رابرت کیوساکی نویسنده و ثروتمند مشهور امریکایی ابزاری را برای تغییر قطعی این تفکرات به نام بازی گردش مالی ابداع کرده است. انتشارات طاهریان این بازی را به زبان شیرین فارسی تولید و ارایه نموده است. وب سایتwww.richdad.irتلفن66492733-66974152 موبایل09393876087
pixel