هشدار برای زائرین اربعین حسینی

737
برای نجات از جهنم 59 ثانیه وقت بگذارید؛ کلیپی که باید هر زائر اربعین حسینی آن را ببیند️؛ نشر حداکثری؛ کاری از علی شریفی؛ هدف ما از پخش این کلیپ فقط توصیه ای است که ایشان دارند. چون مهم برای ما حفظ اعتقادات مردم است.
pixel