قرائت فراز ی از دعای ابو حمزه ثمالی / حاج محمدرضا طاهری

225

شب هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰