ماجراهای آقای نیک و شهروند محترقه

38

خاموش کننده ی دستی یا کپسول آتش نشانی را حتما برای ایمنی خانه و خودروی خود تهیه کنید.در لحظات اولیه آتش سوزی با آن حریق را مهار و از بروز خسارت جلوگیری نمائید.

qfire125
qfire125 3 دنبال کننده